Склад и логистика

Не искате да се ангажирате с складови бази и логистика на продуктите ви?

clipart2909438.png

Услугата ни склад и логистика е решението !
Разполагаме с 5 склада в страната, а двeте ни складови бази се намират в офисите на еконт, което ни дава страхотна бързина за логистиката на продуктите ви.
Останалите ни складове се използват за съхранението и логистиката на по-обемни продукти.

Като предлагаме 3 варианта за услугите ни склад и логистика:
 
1# Склад и логистика
Доставяте продуктите си в наш склад и ние се ангажираме за съхранението им. При получена поръчка, ние се ангажираме да доставим поръчката ви до клиента.


2# Склад
Съхранение на продуктите ви в наш склад.


3# Склад, Маркетинг и Логистика
Доставяте продуктите си в наш склад и ние поемаме съхранението, логистиката и маркетинга на продуктите ви.


За по-дребни поръчки изпращаме с еконт
/
30% отстъпка от услугите на еконт./


За по-обемните поръчки използваме метода на групаж на транспорта, за да предложим най-добрата цена.
/България и Европа/

Политика на работа

Политика за услугата склад и логистика

#1 Скад и логистика 
Вие имате ангажимента за доставянето и разтоварването на продуктите си в нашия склад.
Ние поемаме ангажимента за съхранението и логистирането.
При поръчка изпратена от вас, ние отговаряме за опаковането и доставянето на продуктите ви до краен клиент.


#2 Склад
Предлагаме съхранение на вашите продукти в наш склад


#3 Склад, Маркетинг, Логистика
Вие имате ангажимента за доставянето и разтоварването на продуктите си в нашия склад.
Ние се заемаме с ангажимента за съхранението, предлагането и логистирането им до краен клиент.