top of page

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ 
ПАНЕЛИ

yangina-dayanikli-panel.jpg

Класът на пожароустойчивост на полиуретана, който е силно запалимо вещество, е B3. 

Той се запалва бързо дори с помощта на малък източник на пламък и продължава да гори дори след прекъсване на контакта с източника на огън.

С течение на времето, с използването на незапалими добавки, съобразени с нуждите, той беше надграден до клас B2 на незапалимост. За да се сведат до минимум пожарните ефекти, са необходими продукти над клас на незапалимост B2. Нова макромолекулна структура, наречена полиизоцианурат (PIR, polyiso) се формира, като позволява на изоцианатът, един от основните компоненти на полиуретановата пяна, да реагира с други изоцианатни молекули като себе си.

Той е в клас на незапалимост B s1 d0 (TS-EN 13501-1).
Коефициентът на топлопроводимост е много нисък. (λ = 0,020-0,022 W / mK)
Устойчивостта му на огън е висока.
Запалимостта и образуването на дим е много ниска в сравнение с PUR.
Осигурява топлоизолация, въздух и вода.
Поради промените в структурата си, той прекъсва контакта с кислород и следователно не се разгаря.
Тъй като не съдържа никакви канцерогенни вещества, той може безопасно да се използва в здравеопазването и хранителната индустрия.

bottom of page