top of page

Пелети за огрев

maxpel-gold-new.jpg
бор.jpg

Обявените цени са БЕЗ ДДС

Пелети ПРЕМИУМ

 • Подходящи за всякакъв вид отоплителни уреди

 • Висококалорични - 4900ккал/кг

 • Вид дървесина: Смърч 100% 

 • Диаметър: 6 мм

 • Дължина: 10-30мм

 • Влажност: Под 6%

 • Пепелно съдържание: под 0.29%

 • Палет: 70 торби х 1050кг

 • Клас: А1
  Една транспортна единица:

 • 23 палета х 1050кг

 • EN PLUS

ЦЕНИ

Франко Димитровград - 410€ /тон

Франко Капъкуле/Одрин - 389€ /тон

Франко Текирдаг - 375€ /тон

Пелети Maxpel

 • Подходящи за всякакъв вид отоплителни уреди

 • Висококалорични: 5100ккал/кг

 • Вид дървесина: Дъб 20% / Бук 20% / Бор 60%

 • Диаметър: 6 мм

 • Дължина: 10-30мм

 • Влажност: под 9%

 • Палет: 1050кг - 70 торби

 • Клас:A+

 • Една транспортна единица: 23 палета х1050кг

 • Доставка в цяла България един палет или цял камион до 5 дни

ЦЕНИ

Франко Димитровград - 335€ /тон

Франко Капъкуле/Одрин - 300€ /тон

Франко Дурсунбей - 275€ /тон

Пелети ЛИНА БОР

 • Подходящи за всякакъв вид отоплителни уреди

 • Висококалорични - 5000ккал/кг

 • Вид дървесина:  Белен Бор100% 

 • Диаметър: 6 мм

 • Дължина: 10-30мм

 • Влажност: Под 8%

 • Пепелно съдържание: под 0.7%

 • Палет: 70 торби х 1050кг

 • Клас:А+
  Една транспортна единица: 23 палета х 1050кг

 • Доставка в цяла България един палет или цял камион до 5 дни

ЦЕНИ

Франко Димитровград - 335€ /тон

Франко Капъкуле/Одрин - 300€ /тон

Франко Дурсунбей - 275€ /тон

bottom of page